ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ – ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Tο Δικηγορικό Γραφείο Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1950 και σήμερα διευθύνεται από τους δικηγόρους Στέφανο και Παναγιώτη Οικονόμου. Λειτουργούμε δύο γραφεία, ένα στο Κολωνάκι στην οδό Ομήρου αρ. 21 και ένα στην Γλυφάδα στην οδό Λαζαράκη αρ. 27. Μπορείτε και για τα δύο να κλείσετε ραντεβού στο 210 7231630.

Εξειδικευόμαστε μεταξύ άλλων στη ρύθμιση οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων σε Τράπεζες, στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. 

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο για το αν δικαιούστε να προσφύγετε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών και την συλλογή των δικαιολογητικών και υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα. Η αίτηση για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών γίνεται ηλεκτρονικά και προκειμένου να είναι άρτια και να έχει πιθανότητες επιτυχίας απαιτείται η συνεργασία με ένα έμπειρο δικηγορικό γραφείο που να μπορεί να προετοιμάσει την αίτηση να την υποβάλλει στην πλατφόρμα και να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές στη συνέχεια.

Με το νέο νόμο για Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης των Οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών, δίνεται μία ευκαιρία στις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και τα ευάλωτα νοικοκυριά να κάνουν μία νέα αρχή ρυθμίζοντας τις οφειλές τους προς τις Τράπεζες και το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με έναν τρόπο που να τους επιτρέπει να επιβιώσουν, αλλά και να μπορέσουν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω ενός καινούριου ειδικού κρατικού φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης που αναμένεται να συσταθεί σύντομα, από τον οποίο θα μπορείτε να μισθώσετε το ακίνητο για 12 έτη – δικαιούμενοι ταυτόχρονα και στεγαστικό επίδομα -, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου με την πάροδο των 12 ετών, στην εμπορική αξία που θα έχει αυτό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο νόμος προβλέπει την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 240 δόσεις και χωρίς χρονικό περιορισμό για τις τράπεζες.

Διαπραγμάτευση και ρύθμιση δανείων.

Αναλαμβάνουμε επίσης και την διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για τα δάνεια σας. Με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα σας ενημερώνουμε για το αν η ρύθμιση που προτείνει η τράπεζα είναι συμφέρουσα ή όχι. Αναλαμβάνουμε να έρθουμε σε επαφή με την Τράπεζα ή το fund που έχει το δάνειό σας, να εκδώσουμε ότι δικαιολογητικά μας ζητήσουν να διαπραγματευθούμε μαζί τους και να προσπαθήσουμε να φέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση.

Δυστυχώς, ο νόμος πλέον διευκολύνει τις τράπεζες στο να προχωρούν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς  αλλά το δικηγορικό μας γραφείο έχει τη γνώση και την εμπειρία για να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Πτώχευση και Προστασία Ευάλωτων Νοικοκυριών

Αναλαμβάνουμε και την αίτηση πτώχευσης για την απαλλαγή από τις οφειλές σας χρησιμοποιώντας και τις νέες διατάξεις για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον κ. Στέφανο Οικονόμου ή τον κ. Παναγιώτη Οικονόμου στο 210 7231630 για να συζητήσουμε το θέμα σας στο γραφείο μας στο Κολωνάκι στην οδό Ομήρου αρ. 21 ή στην Γλυφάδα στην οδό Λαζαράκη αρ. 27.

Ανεξαρτήτως υπόθεσης επιδεικνύουμε πάντοτε την ίδια επαγγελματική συμπεριφορά και την ίδια αποτελεσματικότητα λέγοντας πάντοτε την αλήθεια στον πελάτη που μας εμπιστεύεται.

Ενημερωθείτε από το site μας για τις δυνατότητες εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών τόσο εμπόρων και επαγγελματιών όσο και ιδιωτών με τις προϋποθέσεις που θέτει το νέο νομικό πλαίσιο.

Η δικηγορική μας εταιρία έχει εμπειρία τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μίας υπερχρεωμένης επιχείρησης ή νοικοκυριού και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για την αίτηση της ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών όσο και για τις μετέπειτα διαπραγματεύσεις.