ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Tο Δικηγορικό Γραφείο Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1950 από τον Παναγιώτη Οικονόμου ασχολούμενο στην αρχή κυρίως με αστικό και εμπορικό δίκαιο. Σήμερα, τα γραφεία μας είναι στη Γλυφάδα.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου τελείωσε τη Νομική Σχολή με βαθμό πτυχίου 9 και διάκριση ΑΡΙΣΤΑ. Το 1988 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A. από το Πανεπιστήμιο Παρισίων της Γαλλίας. 

Εξειδικευόμαστε μεταξύ άλλων στη ρύθμιση οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων με το νέο Νόμο για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Η ρύθμιση με το νέο νόμο επιτυγχάνεται είτε με εξωδικαστικό συμβιβασμό προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις Τράπεζες είτε με τη νέα πτωχευτική διαδικασία για την απαλλαγή από τις οφειλές είτε με τις ευεργετικές διατάξεις του νέου νόμου για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Για θέματα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή απαλλαγής από τα χρέη σας μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με την εξειδικευμένη δικηγόρο του γραφείου μας Φαίη Παλλιεράκη στο 210 7231630.

Ανεξαρτήτως υπόθεσης επιδεικνύουμε πάντοτε την ίδια επαγγελματική συμπεριφορά και την ίδια αποτελεσματικότητα λέγοντας πάντοτε την αλήθεια στον πελάτη που μας εμπιστεύεται ( Μπορείτε να ενημερωθείτε για το σύνολο των υπηρεσιών μας στον κεντρικό μας ιστότοπο www.s-economou.gr  και www.elo.gr ).

Ενημερωθείτε από το site μας για τις δυνατότητες εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών τόσο εμπόρων και επαγγελματιών όσο και ιδιωτών με τις προϋποθέσεις που θέτει το νέο νομικό πλαίσιο.

Με το νέο νόμο για Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης των Οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών, δίνεται μία ευκαιρία στις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και τα ευάλωτα νοικοκυριά να κάνουν μία νέα αρχή ρυθμίζοντας τις οφειλές τους προς τις Τράπεζες και το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με έναν τρόπο που να τους επιτρέπει να επιβιώσουν, αλλά και να μπορέσουν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω ενός καινούριου ειδικού κρατικού φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης που αναμένεται να συσταθεί σύντομα, από τον οποίο θα μπορείτε να μισθώσετε το ακίνητο για 12 έτη – δικαιούμενοι ταυτόχρονα και στεγαστικό επίδομα -, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου με την πάροδο των 12 ετών, στην εμπορική αξία που θα έχει αυτό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο νόμος προβλέπει την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 240 δόσεις και χωρίς χρονικό περιορισμό για τις τράπεζες.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες.

Η αίτηση για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών γίνεται ηλεκτρονικά και προκειμένου να είναι άρτια και να έχει πιθανότητες επιτυχίας απαιτείται η συνεργασία με ένα έμπειρο δικηγορικό γραφείο που να μπορεί να προετοιμάσει την αίτηση να την υποβάλλει στην πλατφόρμα και να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές στη συνέχεια.

Η δικηγορική μας εταιρία έχει εμπειρία τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μίας υπερχρεωμένης επιχείρησης ή νοικοκυριού και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για την αίτηση της ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών όσο και για τις μετέπειτα διαπραγματεύσεις.

Κατά την πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος και προσεκτική αξιολόγηση των δικαιολογητικών για τη δυνατότητα ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Το κόστος προκαταβάλλεται και ανέρχεται στα 150€ πλέον ΦΠΑ 24%.