ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι νέες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Οι νέες ρυθμίσεις αίρουν ορισμένες δυσλειτουργίες του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και δίνουν μία δεύτερη ευκαιρία στους χιλιάδες οφειλέτες που δεν έχουν ακόμα ρυθμίσει τα δάνειά τους και τις λοιπές οφειλές τους.

Μέχρι σήμερα έχουν ρυθμιστεί οφειλές περίπου 1,1 δισ. ευρώ και το υπουργείο ευελπιστεί ότι μέσα στους επόμενους πέντε μήνες θα ρυθμιστούν οφειλές περίπου 1,6-2 δισ. ευρώ.

Οι δικηγόροι μας παρουσιάζουν τις νέες ρυθμίσεις:

1/ Πλέον οι τράπεζες και τα funds ( αλλά και οι οφειλέτες ) υποχρεούνται να αιτιολογήσουν την μη συναίνεσή τους στην πρόταση ρύθμισης που παράγει ο αλγόριθμος και η αιτιολογία αναρτάται δημόσια στην πλατφόρμα.

Ελπίζουμε ότι η δημοσιοποίηση της αιτίας απόρριψης της ρύθμισης θα βοηθήσει την αποτελεσματικότητα του θεσμού, αυξάνοντας τα ποσοστά εγκρισιμότητας.

Αντίστοιχη υποχρέωση δημοσιοποίησης του λόγου για τον οποίο απορρίπτουν τη ρύθμιση καθιερώνεται πλέον και για τους οφειλέτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, από τα 2,7 δισ. ευρώ των οφειλών για τα οποία έχει προταθεί ρύθμιση, έχει γίνει αποδεκτό από τους οφειλέτες το 56%, δηλαδή 1,5 δισ. ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση η συνδρομή δικηγόρου κρίνεται απαραίτητη επειδή στο μέλλον μπορεί να αποτελεί την βάση δικαστικής αμφισβήτησης του χρέους και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

2/ Επιτρέπεται πλέον η ένταξη οφειλετών που έχουν μία μόνον οφειλή σε έναν πιστωτή. Καταργείται λοιπόν αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα και δεν επιτρεπόταν σε κάποιον οφειλέτη να υποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό όταν το 90% των συνολικών χρεών του αφορά έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα.

3/ Επιτρέπεται πλέον η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό και νομικών προσώπων που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά έχουν οικονομική δραστηριότητα, όπως ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις κ.ά.

4/ Επιτρέπεται η ένταξη των οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση, όπως οι οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ.

5/ Επιτρέπεται η διατήρηση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής στην πρόταση ρύθμισης υπό προϋποθέσεις. Μέχρι σήμερα, για να ενταχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό έπρεπε να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του. Ετσι, εάν είχε ήδη ένα ρυθμισμένο δάνειο, π.χ., στεγαστικό σε μια τράπεζα και άλλα δύο καταναλωτικά σε άλλες τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης, δεν μπορούσε να τα ρυθμίσει, καθώς η τράπεζα προφανώς δεν συναινούσε στην επαναρρύθμιση του στεγαστικού όταν αυτό εξυπηρετείτο κανονικά. Πλέον ο οφειλέτης θα μπορεί να ρυθμίσει τις υπόλοιπες οφειλές του μέσω του εξωδικαστικού υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αύξηση της δόσης που πρέπει να πληρώνει δεν θα υπερβαίνει το 15% αυτής που πλήρωνε έως σήμερα.

6/ Κατάργηση της ποινής προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο και μείωση του επιτοκίου ρύθμισης αυτών των οφειλών από euribor +5% που ίσχυε σε euribor +3%. Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Οκτώβριο ισχύουν μειωμένα spreads και για τα δάνεια που ρυθμίζονται από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Συγκεκριμένα, για τα δάνεια με υποθήκη οι ρυθμίσεις γίνονται με euribor +2,50% και για τα δάνεια χωρίς υποθήκη με euribor +3%.

7/ οι οφειλέτες, πλέον μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό χωρίς να χρειάζεται να παρέλθει το χρονικό όριο των 12 μηνών για ρύθμιση οφειλών υπέρ τρίτων (που πλέον μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό). Με τη νέα αίτηση μπορεί να ζητείται να ρυθμισθούν επίσης οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν μέχρι την υποβολή της ή που τροποποιήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο.

8/ Μεταβατική διάταξη ώστε να μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στον εξωδικαστικό χωρίς να χρειάζεται να παρέλθει το χρονικό όριο των 12 μηνών για υπαγωγή στη διαδικασία των οφειλετών που δεν είχαν παραιτηθεί έγκαιρα από τον προηγούμενο εξωδικαστικό του ν. 4469/2017 ή είχαν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 4469/2017 και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει επιτευχθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.9/ Η αύξηση του ορίου της αξίας των κινητών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία αρκεί η υπεύθυνη δήλωση περί της αξίας τους, από 10.000 σε 50.000 ευρώ.