ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Σε περίπτωση που έχετε χρέη σε Δημόσιο, τράπεζες, τρίτους ( π.χ. προμηθευτές σας ) και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ( π.χ. ΕΦΚΑ ) και δεν έχετε αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία ( ακίνητα μεγάλης αξίας ) τότε θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πτώχευσης σε συνδυασμό με τον θεσμό της δεύτερης ευκαιρίας.

Σύμφωνα με το νόμο, με την έκδοση της πτωχευτικής απόφασης και την πάροδο 3ετίας (ή έτους ανάλογα με την περιουσία που διαθέτει ο πτωχός), τα χρέη «διαγράφονται» και μπορεί πλέον ο οφειλέτης να κάνει μία νέα αρχή ακόμα και επαγγελματική.

Η πτωχευτική περιουσία, περιλαμβάνει κάθε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη όμως τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την εργασία του οφειλέτη – πτωχού που έχει ατομική επιχείρηση, θεωρούνται από το νόμο ως ακατάσχετα.

Αν έχετε κατοικία η κατοικία περιλαμβάνεται και αυτή στην πτωχευτική περιουσία και θα πρέπει για αυτόν τον λόγο να ρευστοποιηθεί και αυτή.

Για τους <<ευάλωτους>> οφειλέτες αναμένεται η ρύθμιση που θα επιτρέπει να μεταβιβάζεται η κατοικία στον φορέα ( τράπεζα ή fund ) της απαίτησης και αυτός να την μισθώνει με ευνοϊκούς όρους στον οφειλέτη.

Προς το παρόν, υπάρχει ενδιάμεση ρύθμιση που προστατεύει την πρώτη κατοικία κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αν δεν έχετε καθόλου περιουσιακά στοιχεία, τότε, η αίτηση πτώχευσης θα απορριφθεί αλλά θα καταχωρηθούν τα στοιχεία σας στο μητρώο αφερεγγυότητας. Από αυτή την καταχώρηση θα εκκινήσει η 3ετία για την απαλλαγή και την δεύτερη ευκαιρία.

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι, σε περίπτωση διαγραφής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτής απασχόλησης λόγω απαλλαγής του οφειλέτη κατόπιν κήρυξής του σε πτώχευση, ακυρώνεται ο χρόνος ασφάλισης και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.