Πόσο κοστίζει η αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση;

Το δικηγορικό γραφείο μας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ’ όψη τις ιδιαίτερες οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη και φροντίζει ώστε οι χρεώσεις να είναι τέτοιες οι οποίες να επιτρέπουν και να μην αποτρέπουν την προσπάθεια υπαγωγής στις ευεργετικές αυτές διατάξεις των υπερχρεωμένων.