Πόσο κοστίζει η αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση;

Το δικηγορικό γραφείο μας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ’ όψη τις ιδιαίτερες οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη και φροντίζει ώστε οι χρεώσεις να είναι τέτοιες οι οποίες να επιτρέπουν και να μην αποτρέπουν την προσπάθεια υπαγωγής στις ευεργετικές αυτές διατάξεις των υπερχρεωμένων.

Ποιες απαιτήσεις μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση;

Στην ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές προς ιδιώτες καθώς και οι βεβαιωμένες οφειλές στην φορολογική διοίκηση, στους ΟΤΑ και στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης .

Υπάρχουν όμως ειδικότερες προϋποθέσεις όπως το ότι  δεν μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση χρέη που έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης, δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε με δόλο η βαριά αμέλεια, είναι διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, αποτελούν διατροφή συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.

Κάθε περίπτωση έχει την δική της αυτοτέλεια και θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο προκειμένου να είστε σίγουροι ότι έχετε η όχι δικαίωμα να υπαχθείτε στις διατάξεις του νόμου.

Μπορείτε να αναλάβετε την διαμεσολάβηση με την τράπεζα;

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να αναλάβουν την διαπραγμάτευση με την δανείστρια τράπεζα προκειμένου να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός ακόμη και πριν την κατάθεση σχετικής αίτησης υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει καλύτερους όρους αποπληρωμής του δανείου ακόμη και μείωση χρέους και θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη τις βιοτικές ανάγκες του οφειλέτη, τα εισοδήματα αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης.

Σημαντικό είναι ο οφειλέτης και ο δικηγόρος του να προσπαθήσουν την ρύθμιση των οφειλών στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων και όχι των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων που προβλέπονται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Πλέον μετά την θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών αλλά και τις αλλαγές του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την προστασία της κύριας κατοικίας, η επικοινωνία του οφειλέτη με την τράπεζα μέσω του δικηγόρου του είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία θα πρέπει ο οφειλέτης να δίνει  σημασία και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της τράπεζας καθώς ο χαρακτηρισμός του ως μη «συνεργάσιμος δανειολήπτης» μπορεί να του στερήσει ακόμη και την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Το τι ακριβώς όμως είναι ο συνεργάσιμος δανειολήπτης είναι μια έννοια η οποία αποκρυσταλλώνεται ειδικότερα στην κάθε περίπτωση και οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι εδώ για να σας συμβουλεύσουν, για κάθε υπόθεση σχετική με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.